Szukaj
  • Mrs HR London

Przerwy w pracy w UK.

Czy Twój pracodawca oferuje Ci wystarczająco długie przerwy w pracy?


W 2003 roku rząd brytyjski wprowadził zmiany w Working Time Regulations, a dokładniej w klauzuli 12. Zmiana ta miała zapewnić wszystkim pracownikom prawo do przynajmniej jednej 20 minutowej, nie przerwanej niczym, przerwy jeśli dzień pracy wynosił więcej niż 6 godzin. WTR zostały pierwotnie wprowadzone w życie z dwóch powodów. Po pierwsze ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników- żeby nie pracowali zbyt długich godzin, oraz w celu zapewnienia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, czyli work-life balance. WTR mają na celu:


  • Regulować czas pracy pracowników;

  • Określać minimalne przerwy na odpoczynek, w tym odpoczynek dzienny i tygodniowy;

  • Maksymalną ilość godzin pracujących w ciągu tygodnia ( max 48 godzin, chyba, że pracownik wyraził zgodę na więcej).

Idąc za wytycznymi, każdy pracownik ma prawo do 11 godzin przerwy w ciągu 24 godzin, czyli między zmianami. Oraz jeden 24-godzinny okres, gdzie nie powinien pracować podczas każdego tygodnia pracującego, taki jeden dzień wolny.


Każdemu pracownikowi przysługuje 20 minutowa przerwa w pracy.

Dodatkowo, jeśli pracownicy mają 16 lub 17 lat, mają prawo do 30 minut odpoczynku po każdych przepracowanych 4.5 godzinach.


Wydaje się, że WTR jasno określają w jaki sposób pracodawcy powinni przydzielać przerwy pracownikom. Jednak ostatnie dwie dość głośne sprawy sugerują, że niektóre firmy nadużywają swojej pozycji w relacjach employee – employer.


W sprawie Network Rail Infrastructure v Crawford, Network Rail wysunął argument, że krótsze przerwy, które sumując wyniosły łącznie 20 minut, były więcej niż wystarczające dla pracownika. Chodziło im na przykład o 5 minut przerwy co półtorej godziny. Network Rail było nawet zdania, że krótsze i częstsze przerwy sprzyjają zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników. Niemniej, Employment Appeal Tribunal sprzeciwił się takiej interpetacji WTR i stwierdził, że pracodawca nie jest uprawniony do sumowania krótszych przerw w ciągu dnia by spełnić wymogi jednej 20 minutowej przerwy w ciągu dnia. Trybunał dodał także, że pracodawcy nie mogą podejmować decyzji w sprawie stutowego prawa do nieprzerwanej przerwy w pracy na podstawie ich zdania co jest bardziej korzystne dla pracowników.


Bardzo podobny werdykt orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Federación de Servicios de Comisiones Obreras v Deutsche Bank SAE. Decyzja ETS była wynikiem sporu między czterema hiszpańskimi związkami zawodowymi a bankiem w sprawie złej dokumentacji dotyczącej pomiaru czasu pracy oraz niezapłaconych nadgodzin. W UK, podobnie jak w pozostałych miejscach w Europie, WTR wymaga od pracodawców prowadzenia skrupulatnych rejestrów wykazujących, że pracownicy nie pracują więcej niż 48 godzin tygodniowo. Jednynym wyjątkiem jest zgoda pracownika na zwiększoną ilość godzin pracujących.


Oby dwie sprawy jasno ukazują, że niektórzy pracodawcy nie przestrzegają regulacji i dlatego bardzo ważne jest by sami pracownicy wiedzieli jakie prawa im przysługują i nie pozwalali na nadużycia. Mrs HR London wielokrotnie otrzymuje zapytania w sprawie niezapłaconych nadgodzin, gdzie pracodawcy wymuszali nieprawnie nadgodziny ponad 48 godzinny limit. Tutaj zwracam sięz apelem do wszystkich pracowników, aby podejść do godzin pracy w taki sposób, żeby nie wpłynęło to niekorzystnie na Wasze zdrowie i work-life balance. Jeśli nie macie ochoty pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo, nie musicie się na to zgadzać i nie powinniście doznać z tego powodu żadnych reperkusji ze strony pracodawcy.


Jeśli jednak doświadczasz takich lub podobnych problemów w pracy, odezwij się do Mrs HR London, chętnie pomogę Ci polubownie rozwiązać sprawę z pracodawcą.


#workingtimeregulations #breakatwork #work #48hours #workingweek

839 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie