Szukaj
  • Mrs HR London

Przyjmowanie stażystów w firmie – Poradnik dla pracodawców część 2/2


Jesteś pracodawcą i rozważasz zatrudnienie Interns bądź Graduates by pomogli w Twojej firmie? Potrzebujesz więcej informacji jak się do tego zabrać? Przedstawiamy drugą część poradnika dla pracodawców, gdzie dowiesz się jakie kwestie powinno się rozważyć przy przyjmowaniu stażystów w przedsiębiorstwie. Pierwszą część znajdziesz tutaj.


Rozważasz czy zatrudnić stażystów w firmie? Sprawdź najważniejsze informacje, które przydadzą Ci się w przyjmowaniu stażystów w firmie.

Czy Internships / Placements powinny być płatne?


Wszystko zależy od tego co stażyści będą robili podczas Internship /Placement. Jeśli uczniowie odbywający praktyki w ramach kursu w szkole/ uczelni jedynie obserwują jak się wykonuje pracę (tzw. work shadowing), bądź jest to część „work experience” dla uczniów ze szkół średnich, którzy mają mniej niż 16 lat, prawo angielskie mówi, że nie trzeba płacić wtedy ani grosza. Pracodawca nie ma też obowiązku płacenia stawki minimalnej, jeśli pokrywa koszty dojazdu czy wyżywienia dla Interns pracujących w firmach charytatywnych. Dobrym rozwiązaniem dla pracodawców, którzy chcieliby zatrudnić Interns, ale niekoniecznie chcących by praktyki były płatne jest zaoferowanie miesięcznych bezpłatnych praktyk. Będzie to jak najbardziej uczciwe, oraz zgodne z przyszłymi wytycznymi rządowymi.


Natomiast, jeśli Interns czy Graduates mają ustalone godziny pracy i obowiązki, wykonują konkretną pracę, a Ty jesteś właścicielem prywatnej firmy, wtedy według ustawy o płacy minimalnej, stażyści będą się kwalifikować jako pracownicy. Minimalne stawki wynagrodzenia za pracę różnią się w zależności od wieku studenta. Informacje jakie stawki obowiązują obecnie można sprawdzić w poście Mrs HR London z kwietnia.


WAŻNE- nie warto tutaj ryzykować i „naginać” zasad do swoich potrzeb. Nawet jeśli Interns twierdzą, że chętnie pracują za darmo – nie mogą zrezygnować ze swojego podstawowego prawa czyli prawa do minimalnego wynagrodzenia. Interns czy Graduates, którzy pracowali w firmie na bezpłatnych praktykach, ale de facto byli pracownikami, mogą żądać zwrotu wynagrodzenia za swoją pracą oraz należności z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego do sześciu lat od zakończenia internship/ graduate placement. Nawet jeśli zgodzili się wcześniej by były to praktyki bezpłatne! Kilka takich przypadków było już rozpatrzonych i wygranych w Trybunale Pracy. Ponadto ważne jest by mieć na uwadze, że stażyści automatycznie kwalifikują się jako pracownicy, jeśli pracodawca obiecuje im pracę w przyszłości.


Stażystów na płatnych praktykach należy także dodać do Payrollu i okazywać payslipy po każdej wypłacie.


Czy Interns powinni otrzymać Contract of Employment (umowę o pracę)?


Jak najbardziej. Dokumenty, które otrzymają stażyści powinny odzwierciedlać ich rzeczywisty status w firmie. W większości przypadków będzie to oznaczać, że student jest zakwalifikowany jako „pracownik” ale na czas określony. Jeśli pracodawca oczekuje, że stażysta będzie działał zgodnie z tymi samymi zasadami co każdy inny pracownik, trzeba go o tym poinformować. Warto mu także przedstawić Employee Handbook (regulamin pracy) oraz przeprowadzić dzień wprowadzający do firmy tzw. „Induction day” gdzie są wyjaśniane wszystkie kwestie administracyjne.


WAŻNE! Brak umowy na piśmie ze stażystą nie oznacza, że nie jest on pracownikiem. Stosunek pracy został stworzony niezależnie od tego, dlatego nie dostarczenie mu pisemnego oświadczenia o warunkach pracy jest naruszeniem prawa pracy samo w sobie.


Jeśli Intern wykonuje zadania takie same jak Twoi pracownicy, powinien otrzymać przynajmniej minimalne wynagrodzenie za swoją pracę.

Co później?


Stwórz listę obowiązków, którą powinni wykonywać stażyści i pokaż im jak chciałbyś by zadanie zostało wykonane. Upewnij się, że wszystkie obowiązki są związane z pracą. Odbiór lunczu dla pracowników jest w porządku, ale odbieranie dzieci z przedszkola już nie. Dobrym pomysłem jest także powierzenie konkretnego projektu do ukończenia.


Wyznacz także osobę, która będzie nadzorowała i wspierała Interns i Graduates. Ktoś w Twojej firmie powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za obowiązki stażystów, czy są one prawidłowo wykonywane i w odpowiednich ramach czasowych. Warto, by taka osoba także potrafiła przekazać informacje zwrotne stażyście w miarę upływu czasu stażu i poinformowała czy działania praktykanta są właściwe, czy być może jest coś co warto by było poprawić lub w czymś się podszkolić. Dobrą praktyką jest także spotkanie podsumowujące cały staż, gdzie manager i praktykant mogą omowić mocne i słabe strony praktykanta oraz obszary rozwoju zawodowego w przyszłości.


Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat zatrudniania pracowników w firmie, bądź jak działają inne formy przyjęcia młodzieży do pracy, skontaktuj się z biurem Mrs HR London. Mrs HR London to Twój partner w zarządzaniu kadrami i chętnie zajmie się Twoimi sprawami pracowniczymi gdy Ty pracujesz na to by osiągnąć pełen potencjał rozwoju firmy.


#internship #employment #graduateplacement #sme #business #employmentlaw #employmentcontract #graduatescheme #placement

9 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie