Szukaj
 • Mrs HR London

Czy prawo pracy zezwala pracownikom pracować do późna?

Według opublikowanych w kwietniu 2019 badań TUC pracownicy w Wielkiej Brytanii mają najdłuższy tydzień pracy w porównaniu do kolegów z innych krajów Unii Europejskiej. W UK pracujemy około 42 godziny tygodniowo, co daje średnio 2.5 tygodnia więcej spędzonych w pracy w skali roku.

TUC jest zdania, że kultura długich godzin pracy w UK nie ma pozytywnego wpływu na wydajność pracowników. W gospodarkach europejskich pracownicy są dużo bardziej wydajni a pracują znacząco mniej godzin niż w UK. Jako przykład podają pracowników na pełnym etacie w Niemczech, którzy pracują 1.8 godziny tygodniowo mniej, a są 14.6% bardziej wydajni. Natomiast w Danii, kraju UE o najkrótszych godzinach pracy, pracownicy spędzają w zakładach pracy o 4 godziny mniej niż w UK a ich wydajność jest większa o 23.5%!


Kilka miesięcy później, w czerwcu, francuscy naukowcy opublikowali wyniki badań, które wykazały, że długie godziny pracy mogą być bezpośrednio związane ze złym stanem zdrowia pracowników oraz chorobami psychicznymi. Zwiększają także ryzyko udaru mózgu aż o 50%. Właśnie z powodu tych badań, Mrs HR London postanowiła nieco rozszerzyć temat maksymalnej ilości godzin, jaką pracownik może przepracować w ciągu tygodnia. Zapraszam do lektury.

Większość pracowników w UK ma prawo nie pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo.

Jeśli firma zatrudnia pracowników, musi wywiązywać się z pewnych regulacji prawnych, które mówią jak długo pracownicy powinni znajdować się w pracy. Jest to dość skomplikowana kwestia, dlatego każdy pracodawca powinien zadbać o to, aby nie naruszyć przepisów dotyczących tego zagadnienia, a mianowicie Work Time Regulations.


Zgodnie z powyższymi regulacjami, pracownicy w UK nie powini pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo. Aby prawidłowo obliczyć średnią ilość przepracowanych godzin, należy na ogół wziąć średnią godzin z ostatnich 17 tygodni. Warto wiedzieć, że większość pracowników nie może zostać zmuszona do pracy ponad 48 godzin tygodniowo, aczkolwiek ma możliwość zrezygnować z tego ograniczenia (opt out). Osoby chcące pracować większą ilość godzin powinny dobrowolnie podjąć taką decyzję i przedstawić ją na piśmie swojemu pracodawcy. Pracownik może również zrezygnować z tego ograniczenia na określony czas, np. w przypadku gdy w firmie jest bardzo dużo pracy, a pracownik chciałby sobie dorobić.


Pracodawcy natomiast nie mają prawa ustalić z całym personelem (collective agreement), aby załoga wspólnie zrezygnowała z 48 godzinnego limitu pracy. Mimo, że pracodawca może zapytać się konkretnych pracowników czy byliby zainteresowani to zrobić, należy tą sprawę zawsze omówić indywidualnie. Jeśli pracownik nie chce z tego limitu zrezygnować, nie może z tego powodu być dysryminowany bądź zwolniony.


Ponadto, pracownik który raz zdecydował się by pracować więcej niż 48 godzin, może swoje zdanie zmienić w dowolnym momencie. Aby zrobić opt out, powinien poinformować pracodawcę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Okres anulowania opting out może być dłuższy, jeśli było to ustalone przez obie strony wcześniej. Maksymalnie pracodawcy mogą ustalić 3 miesięczny okres opting out. Warto wiedzieć, że pracodawcy nie mogą zmuszać pracowników do anulowania opt out agreement.

Pracownicy transportu morskiego bądź statków/ kutrów rybackich nie obowiązuje 48 godzinny limit pracy.

WYJĄTKI


Jak to zwykle bywa, wyjątki od reguły istnieją także w Work Time Regulations. Niektórzy pracownicy będą zawsze musieli pracować dłużej niż 48 godzin tygodniowo, a niektórzy nie będą mogli nigdy, nawet jeśli bardzo by chcieli. Przedstawiam przykłady poniżej.


48 godzinny limit pracy nie dotyczy:

 • osób zatrudnionych do nadzoru bezpieczeństwa;

 • osób zatrudnionych jako pomoc domowa w domach prywatnych;

 • pracowników transportu morskiego lub statków/ kutrów rybackich;

 • pracowników mobilnych na statkach śródlądowych dróg wodnych;

 • pracowników służb ratunkowych (z wyjątkiem lekarzy stażystów) oraz sił zbrojnych w niektórych sytuacjach;

 • osób pracujących na stanowiskach wymagających 24 godzinnej obstawy;

 • osób na stanowiskach gdzie pracownik kontroluje swój czas i godziny pracy, np. osoby prowadzące działalność na własny rachunek lub kierownicy wyższego szczebla.


Pracownicy nie mogą zrezygnować z 48 godzinnego tygodnia pracy, jeśli:


 • pracują w liniach lotniczych;

 • są członkami personelu na statkach bądź łodziach;

 • są pracownikami transportu drogowego bądź operują innymi pojazdami objętymi przepisami UE regulującymi godziny pracy kierowców; bądź są ochroniarzami pojazdów z ładunkiem o dużej wartości.

Pracownicy linii lotniczych nie mogą zrezygnować z 48 godzinnego tygodnia pracy.

Do celów obliczania średnich godzin pracy należy uwzględnić czas spędzony na:

 • szkolenia związane z wykonywaną pracą;

 • płatne i niepłatne nadgodziny;

 • czas spędzony w podróży, gdy jest to częścią pracy np. podróżujący sprzedawcy;

 • bycie dostępnym w razie potrzeby, tzw. ‘on call’;

 • oraz wszystko inne, co określa się jako czas pracy w ramach umowy o pracę.


Jeśli masz wątpliwości co do 48 godzinnego limitu pracy i chciałbyś skorzystać z porady specjalisty. Skontaktuj się z Mrs HR London na info@mrshrlondon.com. Chętnie Ci pomogę.

14 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie