Oferta dla pracowników

Doradzę Ci w poniższych i wielu innych sytuacjach:

Rozwiązania umów o pracę (Resignations, Redundancies and Dismissals)

 

Okres wypowiedzenia pracy, prawa do odprawy i odszkodowań, oraz tzw. Garden Leave (zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie trwania wypowiedzenia, za zachowaniem prawa do wynagrodzenia)

Rozwiązywanie konfliktów, spotkania dyscyplinarne, nagany i upomnienia oraz Twoje prawa w tych sprawach (Disciplinary Procedure)

Składanie zażaleń w miejscu pracy (Grievance Procedure)

Roszczenia o urlopy chorobowe, rodzicielskie, wypoczynkowe i okolicznościowe

Wypłaty, bezprawne potrącenia z pensji

Dyskryminacja w miejscu pracy i jak sobie z nią poradzić

Wsparcie w tworzeniu i uaktualnianiu CV; przygotowywanie do rozmów kwalifikacyjnych o pracę